W dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych przez Wykonawców w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dotyczące zadania pn. "Przebudowa sanitariatów na terenie SCKiW w Sławie".

 

 

Kliknij na obraz

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące zadania pn. "Przebudowa sanitariatów na terenie SCKiW w Sławie".

Oferty należy składać do 21.04.2020 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawijącego (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława).

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetragowego pod warunkiem ich dostarczenia w wyżej podanym terminie.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 529870-N-2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ pdf

załączniki do SIWZ odt

Dokumentacja projektowa

Kosztorys ofertowy ogólnobudowlany

Kosztorys ofertowy - instalacje

Pozwolenie na budowę str. 1

Pozwolenie na budowę str. 2

Wzór umowy z Wykonawcą

 

Gmina Sława realizuje projekt pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”. Partnerami projektu są: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku, Nadleśnictwo Sława Śląska, Powiat Wschowski.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 841 338,67, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 3 265 137,82 zł, co stanowi 85 % wartości całkowitej projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace w części miejskiej sławskiego parku, w skład których wejdą:

- wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,

- remont mostka nad ciekiem wodnym,

- remont kładki dla pieszych,

- nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,

- wykonanie bramy wejściowej do parku,

- montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,

- ścieżka dydaktyczna w parku miejskim,

- oświetlenie LED,

- monitoring.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Parku Miejskiego w Sławie poprzez odrestaurowanie zabytkowego Parku oraz zwiększenie ochrony cennych zasobów przyrodniczych.

Projekt pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie” jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

alt

 

alt14 października 2018r. na placu przy Domu Kultury w Sławie po raz szósty został zorganizowany Jesienny Piknik Rodzinny „Dyniowy zawrót głowy”. Odbyło się wiele konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych, takich jak: konkurs rzeźbienia w dyni, nawlekanie korali z owoców jesieni, za które organizatorzy wręczali nagrody ufundowane przez sponsorów. 

 
Więcej artykułów…
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński